top of page

En innovasjon innen rusomsorg

 

En kontinuerlig prosess, relasjonsarbeid som vi jobber med på fulltid. Vi jobber tverrfaglig og jobber inn mot alle offentlige instanser som jobber med rus. Ta kontakt med oss, vi kommer mer enn gjerne på besøk for å fortelle mer om hvordan vi jobber.

 
 

Aktuelle samarbeidspartnere

Vi ønsker at dere skal vite om oss, for å kunne ta kontakt i fremtiden om aktuelle utøvere.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

Lars Tore Marcussen

Teamleder  Morsa SK

Idretten Skaper Sjanser

lt@morsask.no / +47 994 99 474

Kommunale helsetjenester

Spesialisthelsetjenesten

Instititusjoner – under helseforetak og kommune

Kriminalomsorgen

Frivillige og humantiære organsisasjoner

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.

Spesialisthelsetjeneste er en samlebetegnelse på den typen helsetjenester som ikke er lagt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Spesialisthelsetjeneste er en samlebetegnelse på den typen helsetjenester som ikke er lagt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

 

Kriminalomsorgen er samfunnets straffegjennomføringsapparat. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet; fem regionadministrasjoner; de lokale fengsler og friomsorgskontor

 

NAV

Andre behandlende enheter

De fire største humanitære organisasjonene med tilknytning til helsevesenet er Norges Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Norsk Folkehjelp, med flere.

 

Finnes mange andre behandle enheter i Østfold og Viken. Vi jobber med både private og offentlige instanser.

 
IMG_9904.jpeg

Potensialet er å hente det beste fra to verdener. Våre verdier er frihet, likeverd og felleskap.

NAV består av den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunenes sosialtjenester som inngår i de felles lokale kontorene. 

 
bottom of page