top of page

Frihet - Likhet - Fellesskap

Det heter ikke jeg og meg, men vi og oss

IMG_0728.jpeg

Vi som jobber med ISS fra Morsa SK


Lars Tore Marcussen

Teamleder  Morsa SK

Idretten Skaper Sjanser

lt@morsask.no / +47 994 99 474

 

Bjørn A. Bergenheim (BAB)

Teamtrener Morsa SK

Idretten Skaper Sjanser

bjorn@morsask.no / +47 950 89 533

 

Bent Solbakken

Hjelpetrener Morsa SK

Idretten Skaper Sjanser

Bente Rossing

Hjelpetrener Morsa SK

Idretten Skaper Sjanser

Vi står på startstreken i TDF om

Vi står på startstreken i

Arctic Race of Norway om

isslogo.png

ISS er et aktivitetstilbud for mennesker med rusutfordringer. Idrettens fellesskap er et unikt verktøy for å komme tilbake til samfunnet. Gjennom idretten opplever utøverne mestring, inkludering og gleden ved å være på lag.​​​

Sjekk ut websiden til ISS: https://www.idrettenskapersjanser.no

​​

Det heter ikke jeg og meg, men vi og oss! 


Morsa SK er en aktiv partner sammen med ISS. Morsa SK samarbeider med ISS og har rundt 20 utøvere i vår ISS-gruppe.

Idretten Skaper Sjanser gjenvinner menneskelige ressurser og produserer rusfrie timer. Gjennom faste treninger i gruppe, opplever utøverne fellesskap og mestring, som kan gi et liv med mindre rus. 


Vi er stolte av å være en vertsklubb for ISS, som jobber for dette viktige målet.​​​

Om ISS
Idretten er landets fremste inkluderingsarena, fremholdt daværende idrettspresident Tom Tvedt da prosjektet "Idretten Skaper Sjanser" tråkket til våren 2019.

– Kraften som ligger i opplevd mestring, i gode fellesskap som bryr seg, og i følelsen av å lykkes med å jobbe mot et mål, tror vi kan gjøre god nytte for seg også utover den ordinære idretten i idrettslagene. Derfor er det flott at ski-, sykkel- og rytterforbundet følger opp det som må kalles en suksess fra fotballen med gatelagene, når det gjelder å tilby en meningsfull arena for mennesker med rusutfordringer, sa Tom Tvedt.

Denne må du bare ta deg tid til å se
Dokumentarfilmen handler om Tony Jensen som har levd et liv med vanskelig barndom, rusmisbruk og dårlige valg. Gjennom Kirkens Bymisjon sine lavterskeltilbud finner han respekt, omsorg og et trygt fellesskap.

 
 
Sjekk ut denne videoen: https://youtu.be/ogS9F1LJXzs
 
bottom of page