top of page

Ny klubb, nytt år og nye tråkk

På samme dag som mange gleder seg over det tradisjonsrike nyttårshopprennet og wienervalser fra kompetente filharmonikere og stusser over ikke altfor veloverveide fortsetter; 1. januar er en merkedag, for Morsa sykkelklubb er her. Og ambisjonen er at klubben skal være her en stund.
2022 er, selv om vi for tiden ikler oss munnbind, hilser med albuen og holder behørig avstand, et spennende år for alle som dyrker idrett. For de av oss som er glad i sykkel vil dette bli en utrolig innholdsrik sesong. Morsa Sykkelklubb skal bidra til det.Klubben skal ikke tråkke i andres bed, andre, lokalt forankrede sykkelklubber skal ikke føle at den nyfødte skal utfordre deres revir. Morsa har, og skal ha, en annen formålsparagraf. Klubben skal ha en lavterskelprofil der også det filantropiske og politiske vil vies oppmerksomhet.


Morsa Sykkelklubb er i utgangspunktet en pragmatisk konsekvens av et ytterst nødvendig samarbeid med Idretten Skaper Sjanser. Dette er en organisasjon som bidrar til at medmennesker som har slitt eller sliter, gis anledning til å leve et annet liv, et liv og tilværelse med nytt innhold.Idretten Skaper Sjanser bruker sykkelen og sykkelsporten som et av flere midler for å nå ambisiøse mål. På veien dit trenger organisasjonen samarbeidspartnere. En samarbeidspartner som Morsa vil ikke kun være et bindeledd i en stor satsing for dedikerte syklister, vi ønsker å være synlige på flere lokale arenaer.Mossesamfunnet trenger og fortjener en kunnskapsaktør som det sykkelklubben skal være. Syklistenes Landsforening har ved gjentakende anledninger kåret Moss til landets nest dårligste sykkelby. Det er ingen grunn til at vi må akseptere at det fortsatt må være slikt.


Det er et politisk mål at fremtidig trafikkvekst skal tas kollektivt og på to hjul. Vi ønsker å representere sistnevnte gruppe, det finnes fortsatt ikke alt for mange som taler syklistenes sak, ei heller i vårt nærområde.Sykkelklubben inviterer godhjerta folk velkommen, folk som gledes over hva natur og omgivelser har å by på. Vi ønsker mennesker som applauderer våre mål og ambisjoner, velkommen. Selv om lavterskel-ambisjonen skal være drivende, vil klubbens mange ressurspersoner representere kunnskap og erfaring nok for den som eventuelt vil vise hva han eller hun er gode for i rittsammenhenger.Morsa Sykkelklubb vil forsøke å være aktive på de til enhver tid tilgjengelige medieplattformer, vi har kunnskap, kompetanse og forbindelser gode nok til å være en dynamisk og lett synlig samfunnsaktør. Klubbens medlemmer skal vite at om de vil sykle fort, langt eller bedrive oppdagelsesferd i lokalmiljøet, så skal Morsa være en referansekraft. Det skal være medvind også i motbakkene.
Men kanskje aller viktigst; Morsa Sykkelklubb skal kunne klappe seg selv på skulderen og applaudere syklister og deltakere som utfordrer seg selv på veien mot nye mål. Vi kommer til å legge mye arbeid i å sørge for at Idretten Skaper Sjanser bidrar til at det skapes sjanser når det gjelder det tidligere nevnte sykkelprosjektet. At klubbens farger på klubbens nydesignede sykkeldrakter vil synes i forbindelse med Tour de France og Arctic race of Norway vil være den optimale bonus.


8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page