top of page

Bli med oss på noe nytt, støtt arbeidet vi gjør for de som virkelig trenger det!

De absolutte beste løsningene på samfunnsutfordringer blir til når mennesker ser utfordringer rundt seg, tenker “dette kan vi gjøre bedre” – og gjør det.

Morsa SK skal være en klubb for de som trenger en hjelpende hånd for å få hjula til å gå rundt. Morsa SK skal være et lav-terskel tilbud og samarbeide med frivilligheten i gamle Østfold. Vi tilbyr et attraktivt aktivitetstilbud til alle aldersgrupper, spesielt om du er aktiv på dagtid. Vi skal også være moderklubben for ryttere som skal delta i arrangementet til Idretten Skaper Sjanser i Østfold. 

Sykkelklubben inviterer godhjerta folk velkommen, folk som gledes over hva natur og omgivelser har å by på. Vi ønsker mennesker velkommen som applauderer våre mål og ambisjoner. Selv om lavterskel-ambisjonen skal være drivende, vil klubbens mange ressurspersoner representere kunnskap og erfaring nok for den som eventuelt vil vise hva han eller hun er gode for i rittsammenhenger.

 

Morsa Sykkelklubb vil forsøke å være aktive på de til enhver tid tilgjengelige medieplattformer, vi har kunnskap, kompetanse og forbindelser gode nok til å være en dynamisk og lett synlig samfunnsaktør. Klubbens medlemmer skal vite at om de vil sykle fort, langt eller bedrive oppdagelsesferd i lokalmiljøet, så skal Morsa være en referansekraft. Det skal være medvind også i motbakkene.

Følgende representanter utgjør styret for 2022:

Leder: Tom Erik Guttulsrød  (styreleder@morsask.no)

Nestleder: René Rafsholl

Styremedlem: Cecilie Isdal

Styremedlem: Ronny Øverby Guldbransen - ISS representant

Vara: Espen Vinje

IMG_6311.JPG

Styreleder: Tom Erik Guttulsrød  (styreleder@morsask.no)

bottom of page